Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a
köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (111.14.) Korm. határozatban, valamint
az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló
3/2020. (111.14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetéséről döntött.
Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi
leküzdéséhez.
Ennek a munkarendnek a megszervezése az intézmény számára is nagy kihívás, de fontos számunkra,
hogy minden gyermek hozzájusson a tanulás lehetőségéhez, sikeres tanévet zárjon.
Fontos, hogy mi az oktatás szereplői (pedagógusok, a tanulók, és szülők) közösen oldjuk meg ezt a
nehéz feladatot, a megoldást keressük és ne a kifogásokat, türelemmel viseljük a nehézségeket.
A digitális munkarend megoldásához a technikai és humánerőforrás rendelkezésre áll iskolánkban. A
technika ördöge azonban kiszámíthatatlan, várhatóan túlterhelt lesz, melynek következménye lehet a
program betöltésének lassúsága. Ezért nagyfokú türelemre van szüksége mindenkinek!
Az oktatási hivatal módszertani ajánlását szem előtt tartva a KRÉTA rendszer szolgáltatásait használjuk
a jövőben oktatás céljából. Ennek feltétele, hogy a háztartásban internet elérhetőség, személyi
számítógép, vagy laptop (az okostelefon tudása kevés ehhez a rendszerhez) álljon a tanuló
rendelkezésére. A szülők körében végzett felmérésünk szerint 25 tanuló nem rendelkezik a szükséges
eszközökkel. Amennyiben ezek a tanulók nem tudják osztálytársak, szomszéd, családtag segítségét
igénybe venni, végső esetben az iskolában kiscsoportban (max. 6 fő), a meghatározott időpontokban
kerülhet sor a házi feladatok megismerésére, megoldására, dolgozatírásra. Eszközöket nem áll
módunkban otthonra biztosítani!
Kérem, hogy folyamatosan látogassák az iskola honlapját (dobozialtalanosiskola.hu)! Természetesen az
osztályfőnökökkel a már bevált formában tarthatják a kapcsolatot továbbra is. Hivatalos információt
csak a honlapunkon közlünk! Nem egy nagyvárosban élünk, így feltétlen számítunk a személyes
információáramlásra is!
Tisztelt Szülők!
Fontos tudni, hogy karantént nem rendeltek el, azonban ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek a
focipályán, a ligetben töltsék szabadidejüket.
A gyermeknek két fontos feladata van és lesz az elkövetkezendő időszakban: vigyázni az egészségére
és tanulni lehetőleg otthoni környezetben! Annak nincs akadálya, hogy egy-két osztálytárs segíti
egymás munkáját, közösen tanulnak (amíg nincs karantén).
Nyomatékosan szeretném felhívni a szülő figyelmét, hogy nem iskolai szünetről van szó!
Gyermekének a Krétában kapott írásos és szóbeli feladatokat el kell végeznie, ahhoz, hogy
értékelhető legyen a tanév végén. Az alábbiakban segítséget szeretnék nyújtani arról a
kommunikációs módról, melyet használunk a távoktatás során.
Vigyázzanak magukra és gyermekeik egészségére!
Tisztelettel: Zsigmond Károly intézményvezető