Az iskolaigazgató helytörténész, testnevelő, labdarúgó edző

Pedagógus életpálya modell, pedagógusfizetés emelése, iskolában kötelezően eltöltendő idő, Békéscsabai Tankerület, csupa merőben új fogalmak. Olyan, amelyek még tavaly sem voltak kapcsolatba hozhatóak az iskolakezdéssel. Az idén azonban már csak ezek, és sok egyéb újdonság mentén lehetett elkezdeni a tanévet, melynek első negyede már el is szaladt.

A Dobozi Általános Iskola igazgatója, Zsigmond Károly természetesen nincs őszi szüneten, neki akad elég dolga holtidőben is, őt gyakran a tanításmentes napokon is az iskolában lehet megtalálni. Beszélgetésünk idején őszi szünet volt, október 30-án csendes volt az iskola.


Zsigmond Károly az alsósok folyosóján éppen azt magyarázza, hogyan készültek a dekorációk (Galéria)

- Mióta irányítja az iskola életét?

- Negyedik éve, 2009 óta vagyok az iskola igazgatója, egyébként 1991-ben itt kezdtem el tanítani.

- Milyen szakos tanár?

- Földrajz-testnevelés szakon végeztem a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

- Ön egyébként tősgyökeres dobozi?

- Igen, és ízig-vérig dobozi vagyok.

- Ez az első munkahelye?

- Igen.

- Önöknél hogyan alakult az iskola sorsa a fenntartó és az üzemeltető vonatkozásában? - Az iskola üzemeltetője Doboz Nagyközség Önkormányzata, fenntartója a KLIK Békéscsabai Tankerülete.


A Dobozi Általásnos Iskola első, utcához közeli része a Weinckheim család tulajdona volt, amely 1966-ban kiegészült egy új, az utcával párhuzamos hátsó épülettel (Galéria)

- Megszokták-e már a kollégák az új rendszert?

- A Köznevelési Törvény pontjai folyamatosan léptek életbe. Így a változás is folyamatos. A kezdeti változások a pedagógusok munkáját nagymértékben nem érintették, gondolok itt például a fenntartó váltásra. A szeptemberi változások azonban már nagyon is érintettek mindannyiunkat.

- Például az, hogy délután négyig kötelezően benn kell maradni az iskolában, elég jelentős változás, nem?

- Természetesen a napi életünkben történtek változások. Szerintem nem is kicsik, de azt gondolom, hogy valamilyen változtatásra ténylegesen szükség volt, mert a szakma is tényként kezeli, hogy a gyerekek felkészültsége folyamatosan és jelentősen visszaesett az elmúlt évtizedekben.

- Még csak két hónap telt el azóta, hogy a tanítóknak, tanároknak kötelező benn kell maradniuk délután négy óráig. Milyenek az első tapasztalatok? Hogyan fogadták a tanárok? Mit csinálnak délutánonként?


Az iskolaudvarnak kulcsszerepe van az iskola életében. Nem csak a sportolás fontos helyszíne, hanem itt tartják az egyéb iskolai rendezvényeket is. Évzáró, évnyitó, jótékonysági bál, adventi ünnepségsorozat...(Galéria)

- Menjük sorba. Nem volt osztatlan az öröm, de el kellett fogadnia mindenkinek, hogy új törvények vannak. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy a gyerekek 16 óráig pedagógus irányítása mellett foglalkoztatva legyenek. Szülői kérésre, igazgatói engedéllyel felmentést kaphat a tanuló. A pedagógus iskolában töltött munkaideje is megnőtt ezzel. Azonban jelentős béremelés is történt szeptembertől, ami természetesen nagyon időszerű volt már, hiszen nagyon régóta nem követte a változásokat a pedagógus bér. A délutánra kerülnek azok a foglalkozások, amelyek segíthetnek abban, hogy a gyerekek tanítása hatékonyabb lehessen.

- Nevezetesen?

- A délutáni órákban történik pl. a tehetséggondozás.

- Ez mit jelent pontosan?

- A tanulónak érdeklődési körének megfelelően lehetősége nyílik több tudásra szert tennie.

- Mi történik a nehezen tanulókkal?

- A délutáni órákban felzárkóztató foglalkozásokon vehetnek részt, illetve tanulószobán a pedagógus felügyelete mellett készülhet a másnapi feladatokra.


A felzárkózatató terem, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel felkészítő pedagógus foglalkozik (Galéria)

- Tehát délutánonként a tehetség és az érdeklődés alapján alakulnak ki az együtt dolgozó közösségek.

- Valahogy így. Délutánonként van idő arra is, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkkal tudjunk külön is foglalkozni. Sajnos, az iskolánk tanulóinak egyharmada ebbe a kategóriába tartozik.

- Hogyan tudják őket a normál iskolai tanmenet keretei között oktatni?

- 2003 óta iskolánk részt vesz az Integrált Pedagógiai Programban, mely pályázat útján forrást biztosít pedagógus bérkiegészítésre, valamint a foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök megvásárlására. A gyengébb képességű gyerekekkel fejlesztőpedagógus foglalkozik, akinek külön, nagyon jól felszerelt tanterem is a rendelkezésére áll.


A tornatermek inkább tornaszobák, igaz, ezekből kettő is van. Egy egészen kicsi, meg egy nagyobb (Galéria)

- Ön testnevelő tanár. Hogy állnak a sportolással a gyerekek?

- Meg kell őket újra tanítani játszani! A szabályok betartatására, a közösségi együttgondolkodásra, a mozgásigény kialakítására. Sajnos gyakran a mozgásszegény, elsősorban számítógépes játékokat űzik, pedig van lehetőség bőven a sportolásra.

- Például?

- Tömegsport órák, ISK-, aerobik-, tánc-foglalkozások. Tavasszal iskolai sportnapokat szervezünk, ilyenkor az egész iskola kivonul a sportpályára, és mindenki versenyez mindenkivel. Tulajdonképpen ügyességi sportvetélkedők vannak gyereknapon is. Nyáron sporttáborokban tölthetik hasznosan szabadidejüket tanulóink. Természetesen a sporton kívül számos más lehetőségük is van a gyerekeknek a kikapcsolódásra. Tantárgyi versenyek, szakkörök, játszóházak... Szépek és színvonalasak ünnepi megemlékezéseink. Hagyományos rendezvényünk a közelgő adventi ünnepségsorozatunk, melynek zárása a Községi Karácsonyváró.

- Mind a négy adventi vasárnapon összegyűlnek?

- Természetesen. Meggyújtjuk a gyertyákat, meleg teát, forralt bort, meleg gesztenyét árulunk, beszédeket mondunk, szépen, csendesen, közösen várjuk a karácsonyt, szülők és gyerekek, tanulók és tanárok. Az utolsó gyertyagyújtás után a templomban a polgármesteri ünnepi beszédet követően a gyerekek betlehemest adnak elő. Már két alaklommal tartottunk az iskola javára jótékonysági estet is az iskolaudvaron. A bevételből tavaly digitális naplót vásároltunk, idén pedig az iskolaudvar parkosítására fordítottuk a befolyt összeget.


Az iskolában minden hónapban minden osztályban megválasztják a hónap tanulóját, akik jutalomkirándulásokon vesznek részt (Galéria)

- Osztálytalálkozók például szoktak-e lenni? Azok általában jó iskolák, amelyeknek diákjai rendszeresen visszatérnek. Azt jelenti, hogy tudják, honnan indultak. Ez jó a diákoknak, de jó az iskolának is, mert szellemiségét, nagyszerűségét tükrözik.

- Hogyne, egykori tanulóink rendszeresen tartanak osztálytalálkozókat, és tapasztaltjuk, hogy mindig sokan eljönnek ezekre a találkozókra. Természetesen itt az iskolában tartják meg az osztályfőnöki órájukat, majd közösen elmennek egy kötetlen beszélgetésre.

- Ebben az évben alapította és vezette be az önkormányzat Doboz Nagyközség Ösztöndíja elnevezésű intézményét, mellyel a település legjobb tanulóit jutalmazza, tünteti ki. A Doboz Ifjú Reménysége díjat általános- és középiskolás, illetve egyetemi vagy főiskolai elosztásban osztják ki. Hogyan fogadták ezt a kezdeményezést?

- Nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk, tényleg segíti a munkánkat, kifejezetten örülünk neki. Nem véletlen ez a kezdeményezés a polgármester úr részéről, hiszen ő maga is pedagógus. Idén első ízben került sor a díj átadásra. A díjazottak: Sztojka Csaba, Puju Robin és Dézsi Csilla lettek. Iskolánkban is évek óta próbáljuk motiválni tanulóinkat például a hónap tanulója címmel. A kiváló tanulmányi eredményt elért tanulóink díja rendszerint egy jutalomkirándulás. Voltak, akik Erdélyben, dunai hajókiránduláson, Egerben jártak a jó teljesítményükért. De egyéb módon is igyekszünk motiválni.


A számítógépterem kiválóan felszerelt, egyszerre huszonnégyen tudnak a gépeken dolgozni (Galéria)

- Hogyan például?

- Például úgy, hogy a tanévzáró ünnepségeinkre meghívunk olyan személyeket, akik itt végezték általános iskolai tanulmányaikat és a civil életben sikeres karriert futottak be. Megtisztelte ünnepségünket többek közt Komáromi István, a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium igazgatója, vagy éppen Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere, Szabó Lajos, a Sportmúzeum igazgatója, Boros László, a Várfürdő igazgatója, és folytathatnám a sort.

- Milyen az iskola továbbtanulási mutatója?

- Általában harminc-negyven gyermek végez egy évben. Ebből hatan-nyolcan gimnáziumban tanulnak tovább, a többiek szakközépiskolába és szakmunkásképzőbe jelentkeznek. Büszkén mondhatom, hogy a nálunk végzett gyerekek mindegyike megállja helyét a választott iskolájában.

- Hány fős osztályokban tanulnak a gyerekek?

- Az oktatás szempontjából ideális osztálylétszámmal tudunk dolgozni, hiszen 14-25 fős osztályaink vannak. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nagy aránya indokolja a kis létszámú osztályokat, ez természetesen megkönnyíti az oktatást is.


Az iskolában kémia, magyar, történelem, biológia, földrajz szaktantermek és nyelvi laboratórium is működik (Galéria)

- Jó az osztálylétszám, milyen a tanítási infrastruktúrájuk? Szertáraik, tantermeik és így tovább.

- Szaktantermeink vannak. Így kémia, biológia, magyar, történelem, földrajz... szaktermek. Számítástechnika tantermünkben 25 korszerű gépből álló gépparkunk van, tényleg minden igényt kielégít. Pályázat útján sikerült 9 db interaktív táblával is felszerelni termeinket.

Zsigmond Károly iskolaigazgató hetente négy órában ISK foglalkozásokat tart a gyerekek számára. A vezetői feladat elvégzése sokszor nem fér bele a napi 8 órás munkaidőbe. Az új rendszer kialakítása megköveteli a jogszabályok, törvények naprakész ismeretét, adatszolgáltatások, iskolai dokumentumok elkészítését. Szükséges részt venni a vezetői értekezleteken, továbbképzéseken és képviselni kell az intézményt különböző hivatalos és szabadidős rendezvényeken is. De, mint mondja, szereti a kihívásokat, és törekszik arra, hogy munkáját minél pontosabban, sokak megelégedésére végezze. Igazgatói ars poeticája az egyensúly és a jó iskolai közösség kialakítása. Ezt demonstrálta például azzal is, hogy igazgatói kinevezése után helyettesének elődjét, Nagy Istvánnét választotta.

Kiválóan tudnak együttdolgozni. „Természetesen nem csak kettőnkről szól az iskola vezetése. Fontos, hogy a gyerekeket szerető, precíz munkát végző pedagógusok alkossák a tantestületet, valamint elengedhetetlen az oktatást segítő technikai személyzet felelősségteljes munkája. Igyekszem arra törekedni, hogy egy jó közösséget alkosson a tantestület, hiszen nagy dolgokat csak közösen, a szekeret egy irányba húzva lehetséges"- vallja az igazgató úr.

Idejének azt a részét pedig, amely a mindennapi munka mellett megmarad, azt szintén a közösség hasznára fordítja, hiszen a nagyközségről szóló könyvek írásával tölti. Az „Iránytű" 2011-ben jelent meg és a dobozi cigányokról szól. Tavaly, 2012-ben két könyvet is befejezett. „Felfedező" címmel az iskola történetét dolgozta fel. Fiatal korában focizott, később labdarúgó edző lett, játszott benn és edzette is a dobozi csapatot. Életének ezt a szenvedélyét a „Dobozi labdarúgás története" című könyvében örökítette meg.

forrás: hir6.hu